ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159
 093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท

40-คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท #1

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ

หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล คือ หนังสือที่รับรองตัวตนของนิติบุคคล เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมหรือธุรกิจต่าง ๆ ต่อทั้งหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน ดังนั้นเวลาต้องทำธุรกรรมใด ๆ ในนามนิติบุคคล เช่น  ยื่นภาษี ติดต่อธนาคาร และเรื่องอื่น ๆ  ล้วนต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล ทั้งนั้น

*** หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน - บริษํท  จะไม่สามารถขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่หากต้องการจริง ๆ สามารถนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เองเลยค่ะ

หนังสือรับรองบริษัทมีด้วยกันหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานสำคัญที่ออกโดยบริษัทนั้น ๆ ให้ไว้กับพนักงานยื่นต่อผู้เกี่ยวข้องกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ปัญหาคือพนักงานที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษจะรู้ได้อย่างไรว่าเอกสารนี้เกี่ยวข้องกับอะไร วิธีง่ายที่สุดที่อยากแนะนำก็คือเลือกใช้บริการแปลภาษากับ ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.com เพื่อจะได้เข้าใจและรับทราบในเอกสารนั้น ๆ ว่าทางบริษัทได้เขียนอะไรเอาไว้บ้าง เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองไปในตัวด้วย ในกรณีที่รายละเอียดเกิดความผิดพลาดจะได้แย้งเพื่อทำให้ถูกต้องใหม่นั่นเอง

เราจึงได้รวบรวม คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองบริษัท มาให้อ่านคร่าวๆ ในนี้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหนังสือรับรองบริษัท พร้อมคำอ่านและความหมาย มาให้ศึกษากัน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้เลยทันที

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาอังกฤษทั่วไป บริการรับแปลหนังสือรับรองบริษัท ตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือแปลเอกสารคู่มือประเภทอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้านมากกว่า 10 ปี ตามที่คุณต้องการโดยตรง หากคุณเลือกแปลภาษากับ ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.com รับรองได้เลยว่า หนังสือรับรองบริษัทที่จะได้รับกลับไปนั้น จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและดูน่าเชื่อถือแบบ 100% แน่นอน!

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 ownership โอน'เนอะชิพ กรรมสิทธิ์,ความเป็นเจ้าของ
 send a letter เซน อะ เลทเดอะ ส่งจดหมาย
accept แอคเซพทฺ การยอมรับ ยอมรับ
acceptance แอคเซพทฺแทนท การตอบรับ
accepted แอคเซพ' ที ผู้ที่ได้รับการรับเข้า
addresser อะเดรสเซอ ผู้พูด,ผู้ส่งสาร
agency เอ'เจนซี หน่วยงานราชการ
approve อะพรูฟว เห็นด้วย อนุมัติ
approved อะพรูฟ(วึ) ได้รับการรับรองแล้ว
birth certificate เบิร์ธ เซอทิฟ'ฟะเคท สูติบัตร
book บุค หนังสือ
certificate เซอทิฟ'ฟะเคท หนังสือรับรอง
certificate of Alien เซอทิฟ'ฟะเคท ออฟ แอล' เยิน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
certificate of marriage เซอทิฟ'ฟะเคท ออฟ แม'ริอิจ ใบสำคัญการสมรส
certificates of origin เซอทิฟ'ฟะเคท ออฟ ออ'ริจิน ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
company certificate คัม'พะนี เซอทิฟ'ฟะเคท หนังสือรับรองบริษัท
disapprove ดิสอะพรูฟว ไม่เห็นด้วย ไม่อนุญาต
document ดอก'ยะเมินทฺ เอกสาร
fax แฟคซฺ โทรสาร
government document กัฟ'เวิร์เมินทฺ ดอก'ยะเมินทฺ เอกสารราชการ
guarantor แก'เรินเทอะ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง
illegal อิลี'เกิล ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ
insignificance อินซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ ความไม่สำคัญ
law ลอว์ กฎหมาย
legal ลี'เกิล เกี่ยวกับกฎหมาย
legal document ลี'เกิล ดอก'ยะเมินทฺ เอกสารทางกฎหมาย
medical certificate เมด'ดิเคิล เซอทิฟ'ฟะเคท ใบรับรองแพทย์
official government papers อะฟิช'เชิล กัฟ'เวิร์เมินทฺ เพ'เพอะส เอกสารราชการ
postmark โพสทฺมาร์ค ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
private ownership ไพรวิท โอน'เนอะชิพ หน่วยงานธุรกิจของเอกชน
public Law พับ'ลิค กฎหมายมหาชน
public ownership พับ'ลิค โอน'เนอะชิพ หน่วยงานธุรกิจของรัฐ
sign ไซน์ ลงชื่อ เซ็นชื่อ
signature ซิก'นะเชอะ ลายซ็น ลายมือชื่อ ลงนาม
significance ซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ ความสำคัญ ประเด็นหลัก
stamp สแทมพฺ ตราประทับ
surety ชัวร์ ทิ ผู้รับรอง
trade journal เทรด เจอเนิล วารสารการค้า


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน