ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159
 093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ #1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ

เพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วในการแปลงานด้านบริหารธุรกิจด้วย คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ ที่จะช่วยให้นักแปล และผู้ที่สนใจในการแปลด้านบริหารธุรกิจได้ใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง 

เพราะคำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจเป็นคำศัพท์เฉพาะทาง หากใครที่ไม่ได้จบทางด้านนี้โดยตรง ก็อาจจะใช้คำศัพท์ในการแปลหรือใช้ในการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง ที่สำคัญอาจจะทำให้งานแปลผิดเพี้ยนได้ 

คำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจ สำคัญอย่างไร ?
- ช่วยให้งานแปลถูกต้องมากยิ่งขึ้น
- ทำให้แปลงานได้อย่างรวดเร็ว
- ทำให้ใช้คำศัพท์บริการธุรกิจในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท
- ทำให้งานแปลดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

แต่ถ้าเอกสารนั้น เป็นเอกกสารที่สำคัญและต้องใช้กับบริษัทหรือหน่วยงานใหญ่ๆ แนะนำให้สั่งงานแปลกับนักแปลที่มีความเชียวชาญด้านการบริหารธุรกิจ หรือสั่งงานแปลกับ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการรับแปลงานด้านบริหารธุรกิจ )เพราะทางบริษัทจะรวบรวมนักแปลเฉพาะทางไว้ ไม่ว่าจะเป็นนักแปลด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้งานแปลมีความผิดพลาดน้อยที่สุด และเพื่อเพิ่มความถูกต้องของงานแปล จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นผ่านไปด้วยดี  


ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ภาษาไทย
profit โปรฟิต กำไร
quarter ควาเตอร์ ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน
liability ไลอาบิลิตี้ หนี้สิน
venture capital เวนเจอร์ เเคปปีต้อล เงินร่วมลงทุน
investment อินเวสเมนต์ เงินลงทุน การลงทุน
credit เครดิต สินเชื่อ 
opportunity cost ออปพอจูนนี้ตี้คอส ต้นทุนการเสียโอกาส
interest อินเทอร์เลส ดอกเบี้ย
loan โลน เงินกู้
capital เเคปปิตอล ทุน, เงินทุน
budget บัดเจต งบประมาณ
revenue เรฝเอ็นยู รายได้
grant กรานท เงินสนับสนุน
margin มาจิน กำไรขั้นต้น
income statement อีนคัม ซเทท เม็นท งบกำไร/ขาดทุน
balance sheet แบล เลินซ ชีท งบดุล
cash flow statement แคชโฟล ซเทท เม็นท งบกระแสเงินสด
transaction แทรนแซคเชิน ธุรกรรม
strategy สแทรททิจี กลยุทธ์
business บิสสิเนส ธุรกิจ
marketing มาร์เกตติ้ง การทำตลาด
market  มาร์เกต ตลาด
bonus โบนัส โบนัส
sales department เซล ดีพาตเมนต์ เเผนกขาย
entrepreneur  เอน เทร พรี นิว ผู้ประกอบการ
shareholder เเชโฮลเดอร์ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
inventory อินเวนทอรี่ สินค้าคงเหลือ
accounting เเอคเคาน์ติ้ง การบัญชี การทำบัญชี
networking เนตเวิคกิ้ง เครือข่าย
manager เเมเนจเจอร์ ผู้จัดการ
management เเมเนจเม้น คณะผู้บริหาร
downsizing เดาน์ไซ่ซิ่ง การลดขนาดองค์การ
outsourcing เอาท์ซอสซิ่ง การจัดจ้างคนภายนอก
headquaters เฮดควาเตอร์ สำนักงานใหญ่
personnel เพอร์สันเนล บุคลากร
promotion โปรโมชั่น การเลื่อนตำแหน่ง
recruitment รีครูตเมนต์ การสรรหาคนใหม่
presentation พรีเซนท์เทชั่น การนำเสนอ
meeting มีตติ้ง การประชุม
deadline เดดไลน์ กำหนดส่ง
party ปาร์ตี้ คณะ กลุ่มคน
objective ออปเจ็คทีป วัตถุประสงค์
agreement อะกรีเมนต์ ข้อตกลง
interests อินเทอร์เลส ดอกเบี้ย
customer service department คาสตูมเมอร์ เซอร์วิส ดีพาร์ตเมนต์ เเผนกลูกค้าบริการ
board of director บอร์ดออฟไดเรคเตอร์ คณะกรรมการบริษัท
staff สตาฟ เจ้าหน้าที่
human resources ฮิวเเมน รีซอส ฝ่ายบุคคล
achieve อะชีฟว สำเร็จ
achievement อะชีฟว เมินท ความสำเร็จ
advantage แอดวาน ทิจ ข้อได้เปรียบ
advertising แอด เวอไทซิง การโฆษณา
annual แอน นวล รายปี
appraisal  อะเพร เซิล การประเมิน
approach อะโพรช แนวทาง
auction ออคเชิน การประมูล
chief executive officer ชีฟ เอคเซค คิวทิฟว ออฟฟิสเซอะ ผู้บริหารสูงสุด
collateral คะแลท เทอรัล หลักทรัพย์ค้ำประกัน
competitor คัมเพททิเทอะ คู่แข่ง
commercial คะเมอเชิล เกี่ยวกับการค้า
confidential คอนฟิเดนเชิล เป็นความลับ
cooperative โคออพเพอเรทิฟว ความร่วมมือ
economy อีคอนนะมี เศรษฐกิจ
effective อินอิเฟคทิฟว มีประสิทธิผล
efficient อิฟิชเชินท มีประสิทธิภาพ
export เอคซพอร์ท ส่งออก
factory แฟคทะรี โรงงาน
fees ฟี ค่าธรรมเนียม
goal โกล เป้าหมาย
growth โกรธ การเจริญเติบโต
import อิม พอร์ท นำเข้า
invest อินเวสท ลงทุน
investment อินเวสท เมินท การลงทุน
market price มาร์ค คิท ไพรซ ราคาตลาด
seminar เซมมะนาร์ การสัมมนา
tax แทค ภาษี
trademark เทรดมาร์ค เครื่องหมายการค้า
vision วิชเชน วิสัยทัศน์
warehouse แวร์เฮาซ คลังเก็บสินค้า

แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน