ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159
 093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

คำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง

คำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ภาษาอังกฤษ

Democracy
ประชาธิปไตย
Revolution
การปฏิวัติ
Political organization
องค์กรทางการเมือง
Politician
นักการเมือง
Flash mob
การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง
Mob-Protester
ผู้ชุมนุมประท้วง
Wrongdoing
การกระทำผิด
Prime Minister
นายกรัฐมนตรี
Political corruption
ทุจริตทางการเมือง
Centralization
การรวมอำนาจ
Separation of power
การแบ่งแยกอำนาจ
Supreme Court
ศาลฎีกา
Negotiations
การเจรจาต่อรอง
Demonstration
การเดินขบวน , การประท้วง
Justice
ความยุติธรรม
Opinion
ความคิดเห็น
Argument
ข้อโต้แย้ง
Inmate, prisoner
นักโทษแชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน